Методика викладання історії

Методика викладання історії: Курс підвищенна кваліфікації вчителів історії
Навч. посібник автор Валентина Курилів: Харків-Торонто, ТОВ Вид-во «Ранок»,
2008 — 256 с.
ISBN 978–966–08–2429–4
Авторські права ©2018 Валентина Курилів
Всі права захтщенні.
Дає дозвіл автор ції публікації для дипрінок відтворення ТІЛЬКИ д;я викорисання на уроках в школі.Права використовувати на відтворення або передрукув будь-якій форміабо будь-якими засобами. електронними або механічними, включаючи фотокопію, потребує дозвіл Валентини Курилів. Контакна інформація: hreced@ualberta.ca

Рекомендовано Міністерством oсвіти і науки України

У посібнику висвітлено методику викладання історії в середній школі, теоретичні основи і психологічні методи підходів до навчання, вміщено практичні поради та приклади застосування інтерактивних методів, зокрема методу активізації на уроках історії, та важливість здобуття не тільки знань, а й умінь критичного мислення. Роль учителя значно змінюється від трейнера до садівника, який підбадьорює учнів самостійно розвивати своє критичне мислення та розв’язувати складні питання через навчання історії. Досліджуючи, інтерпретуючи, аналізуючи, синтезуючи та розв’язуючи складні питання із застосовуванням історичного методу, учні вчаться мислити, що дуже важливо для людини майбутнього. Наведені приклади і теорії базуються на досвіді автора.
Посібник призначений для вчителів-істориків, а навчальні матеріали можуть використовуватися на курсах підвищення кваліфікації вчителів, а деякі уроки — для вжитку з учнями в школі.

Зміст

О. Субтельний. Вступне слово.
Передмова

Розділ 1. Мета курсу
Розділ 2. Що таке історія?
Розділ 3. Як учні сприймають інформацію та навчання?
Розділ 4. Роль учителя в навчальному процесі
Розділ 5. Форми навчання
Розділ 6. Структура уроку (за моделю Гунтера)
Розділ 7. Як можна навчити вмінь навичок через вивчення історії?
Розділ 8. Практичні заняття з вивчення історичного методу
Розділ 9. Оцінювання учнівських знань і вмінь
Розділ 10. Як домогтися доброї дисципліни?
Додатки: Додаткові статті
Словничок термінів
Список літератури. Бібліографія.

Metodika vikladannay istorii